Kedves látogató! Kérlek a  https://www.facebook.com/rno.szentistvan. Facebook Politikai Blogján is kövess minket. Szeretettel várunk! Köszönjük !.
 

E honlap létre hozássakkor merült fel a gondolat, minként rázható és ébreszthető fel, egy kirekesztett és megalázott, már értelmi szinten is elnyomott széleskörű kisebbségi réteg. Elérhető cél kell, hogy legyen a mai roma politikusainknak és a kisebbségi vezetőknek a cigányság a Magyar társadalomban elfoglalt állapotának és lehetőségének javítása, hogy az ígéretek ne csak hangzatos szavak maradgyanak. Ismernünk kell a valós társadalmi helyzetünket, mely miatt a tehetetlenség szélére sodródva, a rendszert ismerve nem csak szónokolni, hanem érdemben vált vetve közösen összefogva cselekednünk kell. A megalázott, elnyomott kisebbségi társadalom a többségi társadalomban ne csak egy megtűrt réteg legyen, hanem mint Államalkotó elem azt ismerjék el. Ismernünk és tudatosítani kell önmagát cigányszármazásúnak valló személyek körében, milyen lehetőségünk van saját létünknek fennmaradására és hagyományainknak megtartására.


 
 

B E V E Z E T Ő

 
Mint legtöbb helyen az országban, Községünkben is a faji megkülömböztetés, kisebbségünk létte és alapvető jogaink semmibe vétele a jogfosztottságunkra való törekvés a fő irányadó elv a helyben regnáló "elitnek". Sajnos már nem is titkolva harácsoló-kizsákmányoló életlétüket, nem tagadva faji és cigányellenességüket, nagyban meghatározó elleme élethelyzetüknek-léttünknek! A bürokrácia keze és ezen összefonodásai a legfelsőbb vezetés részéről mindenhova, az igazságszolgáltatás intézményeibe is el ér, ezt kihasználva félemlitik meg a kisebbségben élő cigánytársadalmat, mint az országban mindenhol, úgy ez érvényes nálunk is! Községünk "elitjei" vezetői, kart karbaöltve törekednek önös hierarchiájuk, hatalmuk és poziciójuk megtartására, akár hazugságaik révén is. A demokrácia mint lét és életforma demagog értelmezés az úgynevezett helyi értelmiség részéről! Hangzatos szavakkal, igéretekkel vezetik félre a helyi rászorulókat, kisebbségben élőket csak, hogy biztosítsák jelen és elkövetkezendő hatalmukat. Ha ég a lábuk alatt a talaj,  képesek mindannyian egymást is eltaposva, vélt sérelmeikkel egymásra mutogatva mindenkit hibáztatva, a rendszert, de leginkább a helyi "alsó rétegből álló, cigányembereket" okolva, mi rossz történik velük a XXI.-században az mind-mind miattunk cigányok miatt történik. Az ilyen "embertársaink" sajnálatos módon mindenre képesek, csak hogy mentsék össze harácsolt vagyonukat, biztosítsák megszerzett pozicíójukat, mentsék irhájukat, buzditsák ellenünk az úgynevezett többségi társadalmat.
Ferenc József császár idézete, miszerint ("minden nagyon jó, minden nagyon szép, mindennel megvagyok elégedve"nem kell félni semmitől, majd én megvédlek beneteket!) elhíresült mondása a mai helyzetben is helyt álló, a pozició harcban az úgynevezett "elit"elv ként használja e szálló igét szlogenjéül a cigánysággal szemben.
 
Szentistván Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. Október 12.-től
Képviselő-testület tagjai:
 
Burai Krisztián elnök
Molnár István elnökhelyettes
Burai Jenő képviselő
 
 
ÜGYFÉL FOGADÁS RENDJE
 

FOGADÓ NAP: SZERDA

ÜGYFÉL FOGADÁS IDEJE:

Reggel 8 órától-déli 12 óráig, 

illetve: előjegyzés szerint.

Szolgáltatásaink:

  • - alapfokú számítógép kezelés megismertetése
  • - Munkaügyi Hivatalhoz irányítás, képzésre-átképzésre, kapcsolat felvétel.
  • - lakossági kérelmek, bejelentések felvétele
  • - egyéni állapot és helyzet felmérés
  • - személyes ügyintézés
  • - jogi segitségnyújtás (ÉKE. TASZ, NEKI.)                                                                                                                                                                                                                            

 

 
 

 

Újdonságok

Elindult a weboldal

2013.06.20 11:38

Összefogás Collaboration